Sunday link Love #25

Voor (vrouwendag in het achterhoofd houdende):

Westoek, de blog die vrouwendag alle eer aandeed door Twitterjonkvrouwen voor hun lezers uit te kiezen. Zeer vereerd om tussen het lijstje tussen te staan, uiteraard.

Vriendinnen/gelijkgezinde topvrouwen (ook al is het een artikel van lang geleden en lijkt het alsof ik haar heb nagedaan)

Anonieme topvrouwen

Zingende topvrouwen: